Antwerp heritage

Survey Of The Scheldt Quays

Translated content will be available shortly
Een Engelse vertaling van deze pagina volgt binnenkort

Deze wandeling langs de Scheldekaaien voert je langs de locaties waar in maart en april 2015 archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd. Dit kadert in de mogelijke aanleg van ondergrondse parkings. Het bodemarchief van de kaaien bevat meer dan 2000 jaar stadsgeschiedenis. De kaaien vormden dan ook lange tijd het gezicht van de Antwerpse rede. Uit het vooronderzoek moet blijken welke archeologische resten nog aanwezig zijn onder de kaaien en wat eventueel behouden kan worden in het ontwerp van de parkings. Tussen de twee onderzoekzones liggen het Steen en de Werf.

Locations on route