Antwerpen doorgrond

Noorderlijn

De werken voor project Noorderlijn (www.noorderlijn.be) leggen op verschillende plaatsen archeologische resten van de stad bloot. Het gaat hierbij om delen van de 16de-eeuwse stadsmuur onder de Noorderleien, London-Amsterdamstraat en Rijnkaai. Ook resten van vlieten en historische bewoning langs de Noorderkaaien tonen zich.

Locaties op route