Antwerpen doorgrond

locaties

Cruiseterminal

Ter hoogte van de Cruiseterminal werd de werf ‘Bierhoofd’ en een deel van de middeleeuwse stadsmuur aangetroffen

Engelse kaai/Loodswezen

Ter hoogte van het ‘Loodswezen’ werd een proefput aangelegd om de kaaimuur van de Brouwersvliet te onderzoeken.

Meekaai

Bij de Rouaanse kaai werden muurresten van de Brouwersvliet onderzocht in een kijkput.

Parking Zuiderterras

Onder de hangars van het Zuiderterras loopt de Napoleontische kaaimuur. Om de exacte ligging te bepalen werden hier 2 proefputten aangelegd.

Plantinkaai

Ter hoogte van de huidige busparking aan de Plantinkaai werd een kijkput aangelegd om de Napoleontische kaaimuur te onderzoeken.

Sint-Jansvliet

Ca. 800 jaar geleden groeide de Sint-Jansvliet uit van een natuurlijke inham naar een kleine binnenhaven waar schepen konden aanmeren.

Sint-Pietersvliet

In een proefput op het kadeplateau werd de historische kademuur van de Sint-Pietersvliet terug gevonden.

Steenen Kraan

Onder de Orteliuskaai werden resten gevonden van de middeleeuwse kademuur en de woningen die er op aansloten.